Remove
CO2 from
the air

Köp PRIVATPERSONER

Vi hjälper ert företag på sin resa mot noll utsläpp genom att hitta de bästa sätten för att fånga koldioxid från atmosfären.

Välj vår väl avvägda innovationsporfölj eller skräddarsy din egen med vår portfölj-simulator!

Trusted by

Varför ta ner
CO2?

Vårt högsta mål ska vara att nå noll utsläpp. Men noll räcker inte! För att ha en chans att nå målen i Parisavtalet är det också kritiskt att vi tar ner utsläpp som sker idag och som skett historiskt. Därför är koldioxidinfångning och lagring det enda godkända sättet att komplettera sin utsläppsminskning för att nå noll utsläpp enligt Science Based Targets.

Vi vill ta ner 1 Gigaton CO2 från atmosfären fram till år 2050.

#jointheremovement

Nedtagning vs.
traditionell
klimat­kompensation

Vid traditionell klimatkompensation försöker man undvika smutsiga utsläpp som uppkommer när man förbränner fossila bränslen genom att ersätta dem med ren förnybar energi som exempelvis energi från sol och vind.

Koldioxidnedtagning är en process där man fysiskt tar bort koldioxid från atmosfären och låser in den i årtionden, århundraden eller längre. Detta kan sakta ner, stoppa eller till och med backa klimatförändringarna.

Partnered with

The Blog

Kvalitets­säkring

Alla våra leverantörer för CO2-nedtagning tas genom en detaljerad process för att bekräfta att deras tjänster verkligen är koldioxidnegativa och att de följer gängse standarder för nedtagningen, såsom additionalitet. Vid bedömningen av detta analyserar vi hela livscykeln och begär in vetenskapligt framtagen kvantifiering av nedtagen CO2 och varaktigheten i dess lagring.

För att vara säker på kvaliteten på metoden och projekten kräver vi att varje leverantör presenterar en oberoende verifikation från tredje part om att processen verkligen är netto CO2-negativ enligt vad som anges i ansökan, att mängden lagrad kol beräknas korrekt samt att lösningen visar acceptabel varaktighet med rimlig säkerhet.

Vi följer "Science Based Targets" guide för att köpa carbon removal credits.

Läs mer

Om Oss

Removement grundades av oss, Cozette, Anders, Linus och Micael. Vi startade Removement tillsammans eftersom vi alla hoppades på att kunna göra något i kampen mot klimatförändringar. Vi vill göra det genom att föra samman häftiga metoder för att fånga och lagra växthusgaser med fler människor som bryr sig om vad som händer med vår miljö. Ett område som har verktygen för att rädda vår miljö men som tidigare inte har varit tillgängligt för personer och bolag som vill göra skillnad.

Experter trodde att det skulle ta ytterligare 30 år för solenergi att nå dagens låga priser men efterfrågan drev ner priserna på väldigt kort tid. Vi tror att även det är framtiden för nedtagning av växthusgaser från atmosfären. Join the Removement för att göra en riktig skillnad på miljön och framtiden för koldioxid-nedtagning!

Läs mer

Buy the
Removement

Vill ert bolag vara med och skapa klimatnytta?

Genom att gå med i Removement visar ni världen och era medarbetare att ni inte tänker stå vid sidolinjen när det kommer till klimatförändringar. Vi har satt ihop en portfölj av olika bevisade och verifierade metoder som tar ned CO2 på olika sätt och genom ert stöd köper vi x antal ton av koldioxid som tas ner från atmosfären och lagras i jorden eller olika material.Vi rekommenderar att ni först tar en titt på hur ni kan minska ert klimatavtryck.

Join the Removement!

Hör av er till oss redan idag för att få veta mer!
business@removement.org, 0728 584 559 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort

Tack!

Vi hör av oss inom kort