Remove
CO2 from
the air

Beräkna dina co2-utsläpp Köp

Vi hjälper ert företag på sin resa mot noll utsläpp genom att hitta de bästa sätten för att fånga koldioxid från atmosfären.

Välj vår väl avvägda innovationsporfölj eller skräddarsy din egen med vår portfölj-simulator!

Trusted by

Varför ta ner
CO2?

Vårt högsta mål ska vara att nå noll utsläpp. Men noll räcker inte! För att ha en chans att nå målen i Parisavtalet är det också kritiskt att vi tar ner utsläpp som sker idag och som skett historiskt. Enligt IPCCs senaste rapport behöver vi fånga och lagra 10 miljarder ton CO2 årligen fram till år 2050.

75% av pengarna går direkt till våra projekt som fångar och lagrar CO2 i marken eller material.

#jointheremovement

Nedtagning vs.
traditionell
klimat­kompensation

Vid traditionell klimatkompensation försöker man undvika smutsiga utsläpp som uppkommer när man förbränner fossila bränslen genom att ersätta dem med ren förnybar energi som exempelvis energi från sol och vind.

Koldioxidnedtagning är en process där man fysiskt tar bort koldioxid från atmosfären och låser in den i årtionden, århundraden eller längre. Detta kan sakta ner, stoppa eller till och med backa klimatförändringarna.

Våra projekt

The Blog

PREV NEXT

Kvalitets­säkring

Alla våra leverantörer för CO2-nedtagning tas genom en detaljerad process för att bekräfta att deras tjänster verkligen är koldioxidnegativa och att de följer gängse standarder för nedtagningen, såsom additionalitet. Vid bedömningen av detta analyserar vi hela livscykeln och begär in vetenskapligt framtagen kvantifiering av nedtagen CO2 och varaktigheten i dess lagring.

För att vara säker på kvaliteten på metoden och projekten kräver vi att varje leverantör presenterar en oberoende verifikation från tredje part om att processen verkligen är netto CO2-negativ enligt vad som anges i ansökan, att mängden lagrad kol beräknas korrekt samt att lösningen visar acceptabel varaktighet med rimlig säkerhet.

Vi följer flera vetenskapliga ramverk som bland annat "Oxford Principles" för Net Zero Aligned Carbon Offsetting och "A guide to using Carbon Offsets" skrivet av SEI (Stockholm Environment Institute) och GHG Management Institute

Läs mer

Om Oss

Removement grundades av oss, Cozette, Anders, Linus och Micael. Vi startade Removement tillsammans eftersom vi alla hoppades på att kunna göra något i kampen mot klimatförändringar. Vi vill göra det genom att föra samman häftiga metoder för att fånga och lagra växthusgaser med fler människor som bryr sig om vad som händer med vår miljö. Ett område som har verktygen för att rädda vår miljö men som tidigare inte har varit tillgängligt för personer och bolag som vill göra skillnad.

Experter trodde att det skulle ta ytterligare 30 år för solenergi att nå dagens låga priser men efterfrågan drev ner priserna på väldigt kort tid. Vi tror att även det är framtiden för nedtagning av växthusgaser från atmosfären. Join the Removement för att göra en riktig skillnad på miljön och framtiden för koldioxid-nedtagning!

Läs mer

Köp CO2-
in­fångning

Direktköp av vår innovations­portfölj

Att sänka våra utsläpp till noll kommer inte att räcka. Enligt IPCC behöver vi även fånga och lagra 10 miljarder ton CO2 per år fram till 2050.

Vill ni vara en del av den utvecklingen? Nu kan ni via vår marknadsplats köpa fångad och lagrad CO2 per ton. Vår innovationsportfölj ser till att ni får vara med och bidra till flera metoders uppskalning.

När ni gjort ert köp får ni inloggning till material som stödjer ert kommunikationsarbete kring CO2-frågan, samt en egen microsida där ni kan berätta för kunder och medarbetare om er insats.

Byt portfölj

Antal ton:

SEK exclusive moms
SEK per ton

Vill ni göra ett större köp, skräddarsy portföljen eller söker ni en teknisk lösning att integrera med er plattform? Kontakta oss på business@removement.org eller 0728-584559

Removements
nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få positiva klimatnyheter och de senaste uppdateringarna om Removement.

Genom att anmäla dig till till vårt nyhetsbrev godkänner du att Removement sparar dina uppgifter enligt GDPR. Du kan läsa mer här.